ผู้อำนวยการ

นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

Admin Login

User

Password

Remember me

กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมร..

กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภ..

04 ธันวาคม 2561

กิจกรรมวันเอดส์โลก

กิจกรรมวันเอดส์โลก วันศุกร์ที..

30 พฤศจิกายน 2561

ตอนรับคณะกรรมการตรวจสอบรา..

ตอนรับคณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อ..

03 ธันวาคม 2561

การสอบธรรมศึกษา

การสอบธรรมศึกษา วันพฤหัสบดีที..

29 พฤศจิกายน 2561

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชส..

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเ..

27 พฤศจิกายน 2561

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำ..

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการ..

23 พฤศจิกายน 2561

วันลอยกระทง

วันลอยกระทง วันพฤหัสบดีที่ 22..

22 พฤศจิกายน 2561

การแข่งขันทำกระทง เนื่องใ..

การแข่งขันทำกระทง เนื่องในวันล..

21 พฤศจิกายน 2561

การงานมหกรรมความสามารถทาง..

การงานมหกรรมความสามารถทางศิลปห..

20 พฤศจิกายน 2561

การงานมหกรรมความสามารถทาง..

การงานมหกรรมความสามารถทางศิลปก..

18 พฤศจิกายน 2561

การประชุมคณะกรรมการงานมหก..

การประชุมคณะกรรมการงานมหกรรมคว..

15 พฤศจิกายน 2561

นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินท..

นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร..

09 พฤศจิกายน 2561

แข่งทำพานไหว้ครู 2561

แข่งทำพานไหว้ครู 2561

13 มิถุนายน 2561

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโ..

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ไ..

07 มิถุนายน 2561

ขอแสดงความยินดี และยินดีต..

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ข..

05 มิถุนายน 2561

ารประชุมผู้ปกครองนักเรียน..

โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์ ได้จัด..

03 มิถุนายน 2561

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์ ได้จัด..

28 พฤษภาคม 2561

แสดงความยินดี ผอ.กรวิทย์ ..

นายวีระพงษ์ อรรคนิตย์ นายกสมาค..

23 พฤษภาคม 2561

กิจกรรมแสดงความยินดีและอำ..

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ไ..

21 พฤษภาคม 2561

เปิดเทอมวันแรกของปีการศึก..

ดร.กรวิทย์ เลิศศิริโชติ ผู้อำน..

16 พฤษภาคม 2561

ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น..

ดร.กรวิทย์ เลิศศิริโชติ ผู้อำน..

10 พฤษภาคม 2561

การรับมอบตัวนักเรียนระดับ..

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ไ..

07 เมษายน 2561

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู..

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ไ..

30 มีนาคม 2561

กิจกรรมบรรพชาสามเณรและชวช..

กิจกรรมบรรพชาสามเณรและชวชเนกขั..

27 มีนาคม 2561

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเร..

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวั..

24 มีนาคม 2561

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมล..

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสื..

14 มีนาคม 2561

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน มัธยม..

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน มัธยมศึกษา..

13 มีนาคม 2561

กิจกรรมบูรณาการศึกษาแหล่ง..

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ได..

26 กุมภาพันธ์ 2561

คณะกรรมการติดตามการดำเนิน..

คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานด้..

20 กุมภาพันธ์ 2561

คณะกรรมการมูลนิธิช่วยคนตา..

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกร..

20 กุมภาพันธ์ 2561

อำลานักเรียนมัธยมศึกษาปีท..

อำลานักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ..

16 กุมภาพันธ์ 2561

มอบเกียรติบัตรนักเรียนแข่..

มอบเกียรติบัตรนักเรียนแข่งศิลป..

16 กุมภาพันธ์ 2561

มอบใบเกียรติบัตรคณะกรรมกา..

มอบใบเกียรติบัตรคณะกรรมการนักเ..

16 กุมภาพันธ์ 2561

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรี..

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปร..

15 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมวันตรุษจีน และวันว..

กิจกรรมวันตรุษจีน และวันวาเลนไ..

14 กุมภาพันธ์ 2561

พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศ..

พระเดชพระคุณพระราชสารสุธี เลขา..

08 กุมภาพันธ์ 2561

งานมหกรรมวิชาการ “ ทัศนา..

งานมหกรรมวิชาการ “ ทัศนาวิชาก..

26 มกราคม 2561

อบรมคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พ..

อบรมคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราช..

19 มกราคม 2561

งานวันครู กระทรวงศึกษาธิก..

งานวันครู กระทรวงศึกษาธิการ ว..

16 มกราคม 2561

งานปีใหม่ครู

งานปีใหม่ครู วันจันทร์ที่ 15..

15 มกราคม 2561

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปร..

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี..

12 มกราคม 2561

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปร..

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี..

12 มกราคม 2561

แสดงความยินดีนักเรียนที่เ..

แสดงความยินดีนักเรียนที่เข้าแข..

11 มกราคม 2561

ค่ายภาษาจีน

ค่ายภาษาจีน โรงเรียนมัธยมวัดม..

05 มกราคม 2561

English Technology Camp T..

English Technology Camp Thail..

04 มกราคม 2561

กิจกรรมวันปีใหม่

กิจกรรมวันปีใหม่ วันพุธที่ 3 ..

03 มกราคม 2561

แสดงความยินดีนักเรียนที่เ..

แสดงความยินดีนักเรียนที่เข้าแข..

21 ธันวาคม 2560