ผู้อำนวยการ

นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

Admin Login

User

Password

Remember me

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ดูทั้งหมด

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2561 โดยมีกิจกรรมใส่บาตรอาหารแห้ง

แก่พระภิิกษุสงฆ์ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร 

โดยมีผู้อำนวยการวรรณา  ปริญญาวิวัฒน์กุล เป็นประธานนำ 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมด้วย 

ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์