ผู้อำนวยการ

นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

Admin Login

User

Password

Remember me

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ดูทั้งหมด

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 

โดยมี ดร. กรวิทย์ เลิศศิริโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 

เป็นประธานในพิธี และคณะผู้บริหาร ครูร่วมแสดงความยินดี 

ณ ห้องประชุมนวมินทราชินูทิศ 1 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์