ผู้อำนวยการ

นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

Admin Login

User

Password

Remember me

คณะกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย มาเยี่ยมนักเรียนในโครงการเรียนร่วม ดูทั้งหมด

นายขรรค์  ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะ เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียน และเยี่ยมให้กำลังใจ

ครูผู้ดูโครงการเรียนร่วมกับนักเรียนในโครงการเรียนร่วม ในการสอบปลายภาค

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561