ผู้อำนวยการ

นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

Admin Login

User

Password

Remember me

มอบเกียรติบัตรนักเรียนแข่งศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ปี 2560 ดูทั้งหมด

มอบเกียรติบัตรนักเรียนแข่งศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ปี 2560

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

 

โดยได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

จากการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ระดับชั้น ม.4 - ม.6 

นักเรียนที่ได้รับรางวัลคือ นายกฤตวัฒน์ รัตนจีนะ และนางสาวดาราวลี ดวงเดือน

ครูผู้ฝึกสอน Miss Minjae Yang และนางสาวพิชญาภา หงษ์ทอง

 

และ 

 

โดยได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ระดับชั้น ม.1 - ม.3

นักเรียนที่ได้รับรางวัลคือ นางสาวภาขวัญ จันทร์แก้ว

ครูผู้ฝึกสอน นายบุญยงค์ มีพร้อม