ผู้อำนวยการ

นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

Admin Login

User

Password

Remember me

พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ดูทั้งหมด

พระเดชพระคุณพระราชสารสุธี เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง ได้โปรด
เมตตามาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
 นำโดย  ดร.กรวิทย์ เลิศศิริโชติ ผอ.โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 
และนายธงชัย โคระทัต ผอ.โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนผู้ผ่านการสอบธรรมศึกษาทั้งสองโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561