ผู้อำนวยการ

นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

Admin Login

User

Password

Remember me

วงโยธวาทิตโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ ได้รับรางวัล ดูทั้งหมด

วงโยธวาทิตโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์   
ได้รับรางวัล
การประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ วันที่ 16-17 มีนาคม 2561
ประเภทพาเหรดรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
 
และ
การประกวด BSRU Marching Band Competition 2018 ณ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี
วันที่ 13-14 มกราคม 2561
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3