ผู้อำนวยการ

นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

Admin Login

User

Password

Remember me

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง ธนพร อาจจะบก ดูทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับ 

เด็กหญิง ธนพร  อาจจะบก

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1

การแข่งขัน สร้างสรรค์งานศิลป์

"ชุมนุมการเรียนรู้แบบ PLC"

ในงาน ACEP ACADEMY DAY 2017

ณ Assumption College English Program 

ครูผู้ควบคุมดูแลในการฝึกซ้อม

ครูขวัญชัย สินปรุ