ผู้อำนวยการ

นายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

ปฏิทินกิจกรรม

Admin Login

User

Password

Remember me

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ สู่ไทยแลนด์ 4.0 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ดูทั้งหมด

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้

สู่ไทยแลนด์ 4.0

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

 

 

วันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2560

 

ณ แคนดี้เฮ้าส์ รีสอร์ท

อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี