ผู้อำนวยการ

นายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

ปฏิทินกิจกรรม

Admin Login

User

Password

Remember me

บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษา” โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดูทั้งหมด

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ได้รับเกียรติจาก
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษา”
ณ ห้องประชุมนวมินทราชินูทิศ 1 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย26.5.60