ผู้อำนวยการ

นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

Admin Login

User

Password

Remember me

การอบรม "การจัดการเรียนการสอนแบบ ACTIVE LEARNING" ดูทั้งหมด

การอบรม "การจัดการเรียนการสอนแบบ ACTIVE LEARNING"  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เสวกงาม ณ ห้องประชุมนวมินทราชินูทิศ 1 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

 

ดูรูปได้เพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/makutphoto.makutschool