ผู้อำนวยการ

นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

Admin Login

User

Password

Remember me

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ดูทั้งหมด

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ 

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2560