ผู้อำนวยการ

นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

Admin Login

User

Password

Remember me

ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการวรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล ดูทั้งหมด

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ

ผู้อำนวยการวรรณา  ปริญญาวิวัฒน์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศิวาราม 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ โดยมีนายวีระพงษ์ อรรคนิตย์ 

นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์ กล่าวต้อนรับ

ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมนวมินทราชินูทิศ 1 

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์