ผู้อำนวยการ

นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

Admin Login

User

Password

Remember me

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ดูทั้งหมด

โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์ ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา โดยคณะผู้บริหาร ครู 

และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมเวียนเทียน 

ณ วัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหาร ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561