ผู้อำนวยการ

นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

Admin Login

User

Password

Remember me

การรับมอบตัวนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ระหว่างวันที่ 7 - 8 เมษายน 2561 ดูทั้งหมด

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ได้มีการรับมอบตัวนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 

และ 4 ระหว่างวันที่ 7 - 8 เมษายน 2561 โดยมี ดร.กรวิทย์ เลิศศิริโชติ 

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ และคณะผู้บริหาร 

ร่วมกล่าวต้อนรับ คณะผู้ปกครองและนักเรียน 

พร้อมทั้งชี้แจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2561