ผู้อำนวยการ

นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

Admin Login

User

Password

Remember me

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ดูทั้งหมด

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 

โดยมี นายวีระพงษ์ อรรคนิตย์ นายกสมาคม เป็นประธานในพิธี 

ในการนี้ ดร.กรวิทย์ เลิศศิริโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ คณะผู้บริหาร

และคณะกรรมการสมาคม ได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน

ที่มีผลการเรียนดีในปีการศึกษา 2560 และนักเรียนที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2559 

ที่สามารถสอบติดมหาวิทยาลัยของรัฐได้ ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561