ผู้อำนวยการ

นายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

ปฏิทินกิจกรรม

Admin Login

User

Password

Remember me

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ดูทั้งหมด

    ตามประกาศโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ปฏิบัติหน้าที่สอน ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ นั้น บัดนี้โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้  (ลิงค์ดาวน์โหลดทางด้านบน)