ผู้อำนวยการ

นายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

ปฏิทินกิจกรรม

Admin Login

User

Password

Remember me

เปิดรับสมัครนักเรียนภาคการศึกษาใหม่2560 เพิ่มเติม!!! ดูทั้งหมด

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ เปิดรับสมัคร นักเรียนภาคการศึกษาใหม่ เพิ่มเติม

 

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1       ห้องเรียนปกติ     จำนวน 50 คน

                               ห้องเรียนพิเศษ   จำนวน 20 คน

 

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4       กลุ่มการเรียน  วิทย์-คณิต        จำนวน 20 คน

                               กลุ่มการเรียน  อังกฤษ-คณิต    จำนวน 20 คน

                               กลุ่มการเรียน  อังกฤษ-จีน       จำนวน 20 คน

                               กลุ่มการเรียน  อังกฤษ-เกาหลี   จำนวน 20 คน

                               กลุ่มการเรียน  อังกฤษ-ฝรั่งเศส  จำนวน 20 คน

ครบกำหนดปิดรับสมัครทันที

ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 31 พ.ค. 2560

ติดต่อได้ที่ ห้องวิชาการ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

อาคาร 4 ชั้น 1

โทร 02-281-3535