ผู้อำนวยการ

นายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

ปฏิทินกิจกรรม

Admin Login

User

Password

Remember me

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ดูทั้งหมด

ด้วยโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน  ๑๓ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

 

๑.  ตำแหน่งที่ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จำนวน ๑๓  อัตรา    

-   วิชาเอกคณิตศาสตร์     จำนวน     ๔     อัตรา

-   วิชาเอกสังคมศึกษา     จำนวน     ๒     อัตรา

-   วิชาเอกภาษาอังกฤษ    จำนวน     ๑     อัตรา

-   วิชาภาษาเกาหลี         จำนวน     ๑     อัตรา

-   วิชาคอมพิวเตอร์         จำนวน    ๑     อัตรา

-   วิชาเอกชีววิทยา          จำนวน     ๑     อัตรา

-   วิชาเอกฟิสิกส์            จำนวน     ๑     อัตรา

-   วิชาเอกพลศึกษา         จำนวน     ๑     อัตรา

-   วิชาดนตรีไทย             จำนวน     ๑     อัตรา


สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดได้ที่ลิงค์นี้ Download