ผู้อำนวยการ

นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

Admin Login

User

Password

Remember me

ทดสอบ 001 ดูทั้งหมด

ด้วยโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน ๑๓ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ๑. ตำแหน่งที่ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน ๑๓ อัตรา - วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๔ อัตรา - วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน ๒ อัตรา - วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา - วิชาภาษาเกาหลี จำนวน ๑ อัตรา - วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา - วิชาเอกชีววิทยา จำนวน ๑ อัตรา - วิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน ๑ อัตรา - วิชาเอกพลศึกษา จำนวน ๑ อัตรา - วิชาดนตรีไทย จำนวน ๑ อัตรา สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดได้ที่ลิงค์นี้ Download