ผู้อำนวยการ

นายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

ปฏิทินกิจกรรม

Admin Login

User

Password

Remember me

นางสาวเชาวนาถ สร้อยสิงห์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาวมัณฑนา แจ้งกระจ่าง
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
นางสาวทิพย์นารี ทองซุ่ย
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต ( คบ. )
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิชาที่สอน
วิทยาศาสตร์
Page  12