ผู้อำนวยการ

นายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

ปฏิทินกิจกรรม

Admin Login

User

Password

Remember me

นางสาวเชาวนาถ สร้อยสิงห์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาวพรรณนิดา บุญการ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ครุศาสตร์บัณฑิต ( คบ. )
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์
วิชาที่สอน
ฟิสิกส์ , วิทยาศาสตร์
นางสาวมัณฑนา แจ้งกระจ่าง
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
นางสาวทิพย์นารี ทองซุ่ย
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต ( คบ. )
วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิชาที่สอน
วิทยาศาสตร์
Page  12