ผู้อำนวยการ

นายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

ปฏิทินกิจกรรม

Admin Login

User

Password

Remember me

ศิษย์เก่า ม.ก.37 มอบอุปกร..

ศิษย์เก่า ม.ก.37 มอบอุปกรณ์การ..

16 มิถุนายน 2560

มอบใบประกาศการแข่งขัน คำข..

มอบใบประกาศการแข่งขัน คำขวัญวั..

16 มิถุนายน 2560

ประชุมคณะกรรมการการประกวด..

ประชุมคณะกรรมการการประกวดระเบี..

15 มิถุนายน 2560

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ส..

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนา..

10 มิถุนายน 2560

พิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 8 ..

08 มิถุนายน 2560

ประชุมปฏิบัติการครูเพื่อพ..

ประชุมปฏิบัติการครูเพื่อพัฒนาค..

14 มิถุนายน 2560

วันสถาปนาโรงเรียนมัธยมวัด..

วันสถาปนาโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏก..

07 มิถุนายน 2560

แข่งทำพานไหว้ครู

แข่งทำพานไหว้ครู วันพุธที่ 7..

07 มิถุนายน 2560

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน..

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกระปร..

07 มิถุนายน 2560

ประชุมผู้ครองและเก็บเงินร..

ประชุมผู้ครองและเก็บเงินระดมทร..

04 มิถุนายน 2560

กิจกรรม Math One

กิจกรรม Math One

02 มิถุนายน 2560

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ..

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กับ ก..

01 มิถุนายน 2560

โครงการฝึกอบรมการเป็นผู้น..

โรงเรียนมัธยมวัดมกุกฏกษัตริย์ ..

26 พฤษภาคม 2560

บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ศาส..

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ไ..

26 พฤษภาคม 2560

การอบรม "การจัดการเรียนกา..

การอบรม "การจัดการเรียนการสอนแ..

11 พฤษภาคม 2560